Cộng đồng gốc Việt: người sẽ bầu cho Trump, kẻ ủng hộ Biden. Vì sao?

-
14.08.2020
Cộng đồng gốc Việt - thể hiện tính chính trị chuyên nghiệp với website hẳn hoi. Hai nhóm vận động chính trị của người gốc Việt, một ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump, một ủng hộ ứng viên Đảng Dân Chủ, Joe Biden, cũng vừa được thành lập. Nhóm ủng hộ Tổng thống Trump có tên “Vietnamese Americans for Trump as President Again...
Loading...