Top 10 bang trả tiền An sinh xã hội nhiều nhất Hoa Kỳ

-
Thomas Nguyen
-
30.09.2022

Trợ cấp An sinh Xã hội được thanh toán thông qua một công thức phức tạp tính đến số tiền mà người đóng thuế kiếm được trong quá trình làm việc và họ nộp đơn xin trợ cấp ở độ tuổi nào.

Khi tính chung, khoản thanh toán hưu trí trung bình này dành cho tất cả những người lao động đã nghỉ hưu tính đến tháng 1 năm 2022 là 1.657 đô la, nhưng lợi ích tối đa có thể lên đến 4.194 đô la.

Top 10 tiểu bang trả tiền An sinh xã hội nhiều nhất

Để xác định tiểu bang nào nhận được nhiều An sinh xã hội nhất, chúng tôi đã truy cập dữ liệu từ Cơ quan quản lý an sinh xã hội về tổng lợi ích do tiểu bang trả, cùng với số lượng người thụ hưởng ở mỗi tiểu bang.

Với mục đích của phân tích này, chỉ gồm Bảo hiểm Tuổi già, Người sống sót và Người khuyết tật, hoặc OASDI. Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) không được xem xét.

Các bang được xếp theo thứ tự ngược lại, với bang nhận được nhiều phúc lợi này nhất sẽ được xếp ở vị trí số 1. Sau đây là 10 bang nhận được tiền nhiều nhất.

OASDI (Old-Age, Survivors, and Disability Insurance):

Thuật ngữ tiếng lóng được sử dụng để mô tả người già, người phụ thuộc của người giảm và bảo hiểm cho các cá nhân khuyết tật được tài trợ bởi chính phủ liên bang

10. Georgia

Tổng số An sinh xã hội nhận được: 2,65 tỷ đô la
Tổng số người nhận: 1.902.790

9. Bắc Carolina

Tổng An sinh Xã hội nhận được: 3,12 tỷ đô la
Tổng số người nhận: 2.183.353

8. Illinois

Tổng số An sinh xã hội nhận được: 3,32 tỷ đô la
Tổng số người nhận: 2.274.372


7. Michigan

Tổng số An sinh xã hội nhận được: 3,36 tỷ đô la
Tổng số người nhận: 2.250.141


6. Ohio

Tổng số An sinh xã hội nhận được: 3,34 tỷ đô la
Tổng số người nhận: 2,405,217

5. Pennsylvania

Tổng số tiền nhận được: 4,25 tỷ đô la
Tổng số người nhận: 2,877,728

4. New York

Tổng số An sinh Xã hội nhận được: 5,40 tỷ đô la
Tổng số người nhận: 3,680,264

3. Texas

Tổng số An sinh xã hội nhận được: 6,11 tỷ đô la
Tổng số người nhận: 4.421.803

2. Florida

Tổng số An sinh xã hội nhận được: 6,94 tỷ đô la
Tổng số người nhận: 4.840.275

1. California

Tổng số An sinh xã hội nhận được: 8,66 tỷ đô la
Tổng số người nhận: 6.150.009

 

Bài viết liên quan:

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết