Cần thợ Nails tại Bakersfield, CA

-
VNailPro
-
10.11.2019

Bakersfield – Cần Thợ Nails gấp, khu Mỹ Trắng lương cao $800-$1200/tuần, tip hậu. Xin vui lòng gọi Kimberly (661) 679-7944, cell (661) 236-7164.

661-679-7944

Bakersfield, CA

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...