Cần bán nhà hàng địa điểm tốt, income cao ở North Carolina

-
VNailPro
-
14.06.2019

Cần bán nhà hàng gấp!!! Nhà hàng income cao, địa điểm tốt nằm trong trung tâm thương mại Lowe’s, Walmart và nhiều nhà bank. Vì gần trại lính nên 99% khách là Mỹ trắng. Tip cao, lịch sự.

Vì lí do gia đình nên không có người trông coi. Xin liên lạc gặp Khoa: 918-430-5991 hoặc Hoa: 434-227-1860

Phone: (434) 227-1860

Address: Pho 7, Jacksonville NC 28540

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết