Cần bán nhà hàng địa điểm tốt, income cao ở North Carolina

Cần bán nhà hàng gấp!!! Nhà hàng income cao, địa điểm tốt nằm trong trung tâm thương mại Lowe’s, Walmart và nhiều nhà bank. Vì gần trại lính nên 99% khách là Mỹ trắng. Tip cao, lịch sự.

Vì lí do gia đình nên không có người trông coi. Xin liên lạc gặp Khoa: 918-430-5991 hoặc Hoa: 434-227-1860

Phone: (434) 227-1860

Address: Pho 7, Jacksonville NC 28540

Có thể bạn quan tâm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here