Cần thợ Nails tại Fernandina Beach, FL

-
VNailPro
-
10.11.2019

Bao lương All Years! Tiệm trong khu Publix Supermarket, thành phố biển Fernandina Beach – Florida. Khu Mỹ trắng – good tip. Thợ tay chân nước plus gel có kinh nghiệm bao lương $800/tuần (hơn chia, 6 ngày/tuần). Thợ tay chân nước có kinh nghiệm bao lương $750/tuần (hơn chia, 6 ngày/tuần). Chỗ làm thoải mái. Có chổ ở – 1 phòng $150 / tháng. Xin liên lạc Trâm 407-802-6924. Thank you!

407-802-6924

Fernandina Beach, FL

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...