Thêm 3 tiểu bang phải cách ly 14 ngày nếu đến New York, New Jersey

-
13.07.2020
Thống đốc của 3 bang sát cạnh nhau bao gồm New York, New Jersey và Connecticut đã nhất trí ra quy định hạn chế đi lại đối với những người đến từ các điểm nóng dịch Covid-19, trong bối cảnh một số bang đột nhiên tăng vọt ca nhiễm.  Hiện tại đang có ít nhất 24 tiểu bang ở Mỹ đã tạm dừng hoặc đảo...

-
10.09.2020

-
10.09.2020
Loading...

Bao Nail Connecticut

... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết