Cần thợ Nails tại Beach Haven, NJ

Biết làm chân tay nước và gel. Tiệm ở vùng khu mỹ trắng Long Beach Island, exit 63 garden state parkway. Giá cao pedi $30, mani $15, gel mani $35. Tip cao. Chủ có thể đưa đi làm 609-576-6683 or 609-442-1652

609-576-6683

Beach Haven, NJ

Có thể bạn quan tâm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here