Biểu Mẫu 1099 của IRS là gì?

-
Adam
-
02.04.2021

Biểu mẫu Form 1099 là tờ thông báo thu nhập mà bên thuê lao động có trách nhiệm phải gửi cho đối tượng lao động có hợp đồng vào tầm tháng 2 hàng năm nếu số tiền trả trong năm vượt mức 600$. Bạn cần phải nhớ đến sự tồn tại của nó, bởi vì biểu mẫu 1099 có thể có tác động lớn đến thuế của bạn. Sau đây hãy tìm hiểu chi tiết hơn về biểu mẫu này

 

Biểu mẫu 1099 của IRS là gì?

Biểu mẫu 1099 là một hồ sơ mà một tổ chức hoặc cá nhân không phải là chủ của bạn trên giấy tờ đã trả tiền cho bạn. Người thanh toán điền vào biểu mẫu 1099 và gửi các bản sao cho bạn và IRS. Có một số loại 1099 biểu mẫu chứ không cố định một biểu mẫu

Biểu mẫu 1099 có tác dụng gì?

Biểu mẫu 1099 của IRS sẽ sử dụng để tìm ra thu nhập bạn nhận được và loại thu nhập đó là gì. Bạn sẽ báo cáo thu nhập đó ở những nơi khác nhau trên tờ khai thuế của mình, tuỳ thuộc vào loại thu nhập đó là gì

 

Ai sẽ cần dùng Biểu mẫu 1099?

Biểu mẫu 1099 là một bản ghi thu nhập. Tất cả mọi người đều có thể nhận được Biểu mẫu 1099 vì những lí do khác nhau

  • Ví dụ: các dịch giả tự do và đối tượng lao động hợp đồng thường nhận được 1099-MISC hoặc 1099_NEC từ khách hàng của họ. Biểu mẫu phản ánh số tiền khách hàng đã trả cho freelancer hoặc người lao động hợp đồng 
  • Biểu mẫu 1099 sẽ có số An sinh xã hội hoặc số nhận dạng người đóng thuế của bạn, có nghĩa là IRS sẽ biết bạn đã nhận được tiền và họ sẽ biết nếu bạn không báo cáo thu nhập đó trên tờ khai thuế của mình

Có cần Biểu mẫu 1099 để nộp hồ sơ thuế không?

 Chỉ cần nhận được biểu mẫu thuế 1099 không nhất thiết có nghĩa là bạn nợ thuế đối với số tiền đó. Ví dụ, bạn có thể có các khoản khấu trừ bù đắp thu nhập hoặc một số hoặc tất cả thu nhập có thể được bảo vệ dựa trên các đặc điểm của tài sản tạo ra nó. Trong mọi trường hợp, hãy luôn nhớ rằng : IRS biết về điều đó

 

1099 dành cho nhân viên nghĩa là gì?

Cụm từ “Biểu mẫu 1099 dành cho nhân viên” thường mô tả một người mà trong tầm nhìn của IRS, là một người lao động hợp đồng, còn được gọi là tự kinh doanh hoặc một người làm việc tự do

Do đó, A 1099 không giống như W-2, báo cáo thu nhập trả cho nhân viên. Nếu bạn nhận được Biểu mẫu 1099 từ chủ lao động của mình, đó là dấu hiệu cho thấy chủ lao động coi bạn như một người lao động độc lập chứ không phải là một nhân viên. Tuy nhiên, nơi làm việc không phải là nơi duy nhất có thể gửi cho bạn 1099

 

Có những loại Biểu mẫu 1099 gì?

Có một số loại biểu mẫu thuế 1099 (bạn có thể xem tất cả các chi tiết từ IRS tại đây). Dưới đây là tóm tắt cơ bản về Biểu mẫu 1099 có nhiều khả năng liên quan đến vấn đề của bạn nhất

 

1099-A

Bạn có thể nhận được một Biểu mẫu 1099-A nếu người cho vay thế chấp của bạn huỷ bỏ một số khoản thế chấp của bạn, hoặc bạn có liên quan đến việc bán khống nhà của bạn. Tại sao? Nợ đã được xoá là thu nhập theo quan điểm của IRS và nó thường phải chịu thuế

 

1099-B

Mẫu 1099-B bao gồm thu nhập từ việc bán một số loại chứng khoán, cũng như một số loại trao đổi diễn ra thông qua các sàn giao dịch hàng đổi hàng, điển hình là các trang web. Trong trường hợp đó, sàn giao dịch có thể “áp dụng 1099 với bạn” cho thu nhập bạn nhận được. Thường không bắt buộc phải có 1099 nếu bạn trao đổi trực tiếp với ai đó, mặc dù bạn có thể phải báo cáo thu nhập

 

1099-C 

Nếu bạn thuyết phục một công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc người cho vay khác giải quyết khoản nợ của bạn với số tiền thấp hơn số tiền bạn nợ, thì bạn vẫn chưa hoàn toàn thành công. Số tiền mà người cho vay cho bạn có thể là thu nhập chịu thuế 

 

1099-CAP

Bạn có thể nhận được Biểu mẫu 1099-CAP nếu bạn nắm giữ cổ phiếu của một công ty đã được mua lại hoặc trải qua một sự thay đổi lớn trong cấu trúc vốn và kết quả là bạn nhận được tiền mặt, cổ phiếu hoặc tài sản khác

 

1099-DIV

1099-DIV báo cáo cổ tức mà bạn nhận được. Điều này không bao gồm cổ tức trên tài khoản cổ phiếu của bạn tại hiệp hội tín dụng. IRS xem xét những mối quan tâm đó, vì vậy chúng xuất hiện trên Biểu mẫu 1099 khác: 1099-INT

 

1099-G

Nếu bạn nhận được tiền từ chính phủ tiểu bang, địa phương hoặc liên bang – bao gồm tiền hoàn thuế, tín dụng hoặc khoản bù đắp – bạn có thể nhận được một trong những khoản này. Nếu bạn thất nghiệp trong toàn bộ thời gian diễn ra trong năm bạn cũng có thể có 1099-G theo hoàn cảnh của bạn

 

 1099-INT

Nếu bạn kiếm được hơn 10$ tiền lãi từ ngân hàng, công ty môi giới hoặc tổ chức tài chính khác, bạn sẽ nhận được 1099-INT (Tìm hiểu thêm về những việc cần làm với Biểu mẫu 1099-INT của IRS tại đây)

 

1099-LTC

Nếu bảo hiểm chăm sóc dài hạn của bạn đã thanh toán các quyền lợi trong năm, công ty bảo hiểm có thể sẽ nộp Biểu Mẫu 1099-LTC. Nếu bạn nhận được các khoản thanh toán từ quyền lợi tử vong của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thì những khoản đó cũng được báo cáo trong biểu mẫu này

 

1099-MISC

Đây là một biểu mẫu tổng kết cho thu nhập không phù hợp với các danh mục 1099 khác, mặc dù nó có một số mục đích cụ thể. Thu nhập từ các giải thưởng là ví dụ (Tìm hiểu thêm về những việc cần làm với Biểu mẫu 1099-MISC của IRS tại đây)

 

1099-NEC

Vào năm 2020, IRS đã triển khai 1099-NEC, để báo cáo số tiền họ trả cho những người đã làm việc cho họ nhưng không phải là nhân viên. Nói cách khác, nếu bạn làm việc tự do, tự kinh doanh hoặc có hợp đồng cộng tác, khách hàng của bạn nên gửi cho bạn Biểu mẫu 1099-NEC thay vì 1099-MISC vào đầu năm 2021 (Tìm hiểu thêm về những việc cần làm với Biểu mẫu 1099-NEC của IRS tại đây)

 

1099-OID

Bạn có thể nhận được Biểu mẫu 1099-OID nếu bạn mua trái phiếu hoặc các công cụ tài chính khác với chiết khấu theo mệnh giá hoặc giá trị hoàn lại khi đáo hạn. Thông thường, khế ước phải có thời gian đáo hạn trên một năm

 

1099-PATR

Nếu bạn thuộc nhóm co-op và nhận được ít nhất 10$ tiền cổ tức của nhà bảo trợ, hãy mong đợi thấy Biểu mẫu 1099-PATR trong hộp thư của bạn nhé

 

1099-Q

Bạn đã lên kịch bản và tiết kiệm để xây dựng một tài khoản 529 plan (529 plan là một kế hoạch tiết kiệm thuế) kha khá cho học phí đại học của con mình và đột nhiên điều này sẽ xảy ra : 1099-Q báo cáo số tiền mà bạn, trường Tiểu học hoặc Trung học cơ sở nhận được từ chương trình 529. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thu nhập trong kế hoạch 529 thường không phải chịu thuế khi chúng được sử dụng cho các chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn, vì vậy đối với nhiều người, 1099-Q chỉ là hồ sơ lưu trữ

 

1099-R

Nếu bạn nhận được lương hưu, kế hoạch hưu trí, chương trình chia sẻ lợi nhuận, IRA, bạn có thể nhận được 1099-R. (Hãy nhớ rằng, nhiều kế hoạch hưu trí được ưu đãi về thuế, vì vậy biểu mẫu này có thể là việc lưu trữ hồ sơ đơn giản thay mặt cho IRS) Nếu bạn đã vay một khoản từ kế hoạch hưu trí của mình bạn có thể phải coi nó như một khoản phân bổ, điều đó có nghĩa là nó cũng có thể xuất hiện trong mẫu đơn này, cũng như các khoản thanh toán thương tật vĩnh viễn và toàn bộ theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 

1099-S

Bất kì ai chịu trách nhiệm kết thúc giao dịch mua bán hoặc trao đổi bất động sản sẽ cung cấp bản kê khai này cho bạn, báo cáo số tiền thu được. Một lần nữa, số tiền thu được từ việc bán nhà hoặc bất động sản khác của bạn không nhất thiết phải chịu thuế

 

1099-SA

Đây là biểu mẫu bạn sẽ nhận được nếu bạn nhận bất kì khoản phân phối nào từ tài khoản tiết kiệm dành cho sức khoẻ, tài khoản tiết kiệm y tế Archer hoặc Medicare Advantge. Hãy nhớ rằng, các phân phối HSA và Archer thường không bị đánh thuế nếu bạn sử dụng chúng để thanh toán các chi phí sức khoẻ đủ tiêu chuẩn. Vì vậy, một lần nữa, đối với nhiều người 1099-SA chỉ đơn giản là bằng chứng rằng tiền đã rời khỏi tài khoản và đến tay bạn

 

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết