Cần Thợ Nail Tiểu Bang Texas

-
Adam
-
14.11.2020
Tiệm Bella Nails & More  đang cần thợ nails nam nữ biết làm bột chân tay nước hoặc everything càng tốt, tiệm làm 7 ngày / tuần, sẽ có ngày nghỉ cho thợ, chủ nhật phải đi làm. tiệm trong khu shopping  center khách đông tip cao. Không khí làm việc vui vẻ, chủ tiệm thân thiện dẽ thương, chia turn công bằng
Nếu anh chị thật lòng muốn làm liên lạc số phone : ( 713 )-391-9139 ( gặp  Kisten ). THANK YOU.
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...