Cách để hiểu nhanh hóa đơn y tế!

-
Thomas Nguyen
-
30.10.2022

Khi thực hiện các bước để kiểm soát chi phí sức khỏe của mình, biết cách đọc hóa đơn y tế sẽ rất hữu ích cho bạn.

hoa don y te

1. Các hóa đơn y tế đều có những thông tin cơ bản giống nhau

Cách để đọc Hóa đơn Y tế!

Có 3 phần cần so sánh.

1.1. Danh sách các dịch vụ đã thực hiện, được giao cho bạn khi rời địa điểm xét nghiệm của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

1.2. Hóa đơn mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc cơ sở y tế gửi cho bạn. Đây là danh sách các dịch vụ từ #1.1 ở trên và các khoản phí cho từng dịch vụ. 

1.3. Giải thích về quyền lợi (EOB – explanation of benefits) đến từ người trả tiền của bạn (công ty bảo hiểm, Medicare, hoặc người trả tiền khác).

Trong số 3 mẩu giấy, bạn sẽ tìm thấy thuật ngữ và mã sẽ giúp bạn chắc chắn rằng chỉ được lập hóa đơn cho các dịch vụ đã được thực hiện.

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách xem xét một hóa đơn y tế cơ bản, một hóa đơn có thể nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.

Hóa đơn y tế có thể giống hoặc không giống như hóa đơn này, nhưng sẽ có các thông tin tương tự. Bạn sẽ thấy mọi thứ từ ngày làm việc đến các dịch vụ được cung cấp cho đến chi phí trên hóa đơn.

Trong hóa đơn này, cột “Pat #” có nghĩa là bệnh nhân nào trong tài khoản đã nhận được dịch vụ. Vì tôi là người có bảo hiểm, nên số 1 ám chỉ tôi.

Prv #” được văn phòng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của tôi sử dụng để chỉ những học viên mà tôi đã gặp. # 51 là người chăm sóc.

Và các chữ B trong “Msg” đề cập đến thực tế là họ đã lập hóa đơn cho công ty bảo hiểm của bạn.

2. Tìm danh sách dịch vụ trên Hóa đơn Y tế

Hóa đơn từ nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe sẽ liệt kê các dịch vụ được cung cấp cho bạn. Bạn có thể học gì về chúng?

Rất nhiều trong số những từ này không quen thuộc. Để tìm hiểu thuật ngữ này có nghĩa là gì, hãy sử dụng từ điển y tế hoặc danh sách các xét nghiệm y tế.

Mấu chốt ở đây sẽ là sắp xếp các dịch vụ này với giấy tờ mà bạn được cung cấp khi rời văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ và để chắc chắn rằng bạn thực sự nhận được các dịch vụ này. Nói thì dễ hơn làm.

Nếu bất kỳ dịch vụ nào có vẻ khác thường hoặc nếu thắc mắc liệu bạn đã nhận được chúng hay chưa, hãy liên hệ với số điện thoại được cung cấp trên hóa đơn.

Có 2 lý do để làm điều này:

2.1. Đầu tiên, bạn không muốn thanh toán (hoặc không muốn bảo hiểm của mình thanh toán) cho bất kỳ dịch vụ nào không nhận được.

2.2. Thứ hai, vì những sai sót trên hóa đơn khiến bạn phải trả giá đắt. Bạn có thể đã nhầm lẫn các dịch vụ được đăng vào tài khoản của mình. Nhưng hàng tỷ đô được thanh toán gian lận cho Medicare và các công ty bảo hiểm mỗi năm. Mỗi người phải đảm bảo các nhà cung cấp không lập hóa đơn gian lận cho mình.

3. Kiểm tra kỹ các mã CPT

Trên hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ, bạn sẽ thấy một mã gồm 5 chữ số đại diện cho mã thuật ngữ thủ tục hiện tại (CPT – current procedural terminology).

Bạn sẽ nhớ rằng mã CPT đại diện cho tất cả các dịch vụ mà một nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể cung cấp cho mình. Nếu không chắc về việc sử dụng chúng, bạn có thể đọc thêm về mã CPT, chúng đến từ đâu và tại sao lại quan trọng.

Trên hóa đơn y tế, bạn sẽ tìm thấy các mã CPT phù hợp với các dịch vụ. Dù tiêu đề dịch vụ là gì thì cũng sẽ giống nhau, nếu không muốn nói là giống hoàn toàn, như chỉ định của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho dịch vụ đó.

Cũng xin nhắc lại rằng mã Hệ thống mã hóa quy trình chung (HCPCS) trong chăm sóc sức khỏe, Cấp độ I, giống với mã CPT. Nếu muốn đảm bảo chúng giống với danh sách dịch vụ, hãy tra cứu mã CPT.

4. Kiểm tra mã chẩn đoán ICD

Mã chẩn đoán, còn được gọi là mã ICD-9 hoặc ICD-10, cũng sẽ được liệt kê trên hóa đơn y tế.

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không được công ty bảo hiểm của bạn hoặc người chi trả dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác thanh toán trừ khi họ cung cấp mã chẩn đoán cùng với các dịch vụ. Lý do là chỉ một số dịch vụ có thể được thực hiện cho các chẩn đoán cụ thể. Ví dụ: nhà cung cấp dịch không thể tiến hành kiểm tra tim nếu vấn đề là phát ban ở chân.

Các chẩn đoán đó được thể hiện bằng mã ICD ( International Classification of Diseases- Phân loại bệnh quốc tế), phiên bản 9 hoặc 10. Hầu hết các hóa đơn hiện tại đều phản ánh mã ICD-9 nhưng trong vài năm tới, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ chuyển sang ICD-10.

Trong một số trường hợp, sẽ có một số mã chẩn đoán được dùng, như trong ví dụ này. Điều đó cho thấy nhà cung cấp dịch vụ không chắc chắn về điều gì đang gây ra một triệu chứng và thường nêu lý do cho các xét nghiệm được đưa ra.

Bạn có thể quan tâm đến việc tra cứu mã ICD. Hóa đơn này chứa mã ICD-9 785.1, đại diện cho tim đập nhanh và 272.0 là mã cho chứng tăng cholesterol trong máu đơn thuần.

Tại sao bạn nên tra cứu mã ICD? Nếu đã ghé qua nhà cung cấp dịch vụ của mình với các triệu chứng và không chắc chắn về những gì họ đang tìm, bạn có thể nhận được một số manh mối từ những mã này.

Nếu các mã không có ý nghĩa gì với bạn, nếu biết mình không có các vấn đề được liệt kê, thì điều đó cho thấy bạn đã nhận nhầm hóa đơn hoặc có liên quan đến gian lận theo cách nào đó, gồm cả khả năng nhận dạng y tế trộm cắp. Liên hệ ngay với văn phòng nhà cung cấp để làm rõ.

5. Tìm hiểu Chi phí Dịch vụ Y tế

Hóa đơn y tế sẽ có số tiền mà nhà cung cấp dịch vụ tính phí cho các dịch vụ của họ trên hóa đơn. Tất nhiên, toàn bộ lý do mà hóa đơn được gửi cho bạn, vì vậy sẽ biết chi phí cho lần khám bệnh của nhà cung cấp dịch vụ là bao nhiêu.

Nhiều người trong chúng ta chỉ lướt qua việc định giá vì chúng ta biết rằng chi phí sẽ do công ty bảo hiểm hoặc người thanh toán khác chi trả. Khi ít người tìm được bảo hiểm cho mình hơn, hoặc khi nhiều người trong chúng ta chuyển sang các chương trình bảo hiểm sức khỏe được khấu trừ cao, thì chi phí đó sẽ trở nên quan trọng hơn.

Có một điều chúng ta có thể làm với những con số này, ngay cả khi không mong đợi viết séc cho chúng. Chúng ta có thể tra cứu dịch vụ để xem giá cả đã hợp lý chưa, bằng cách dùng mã CPT và trang web AMA.

Bằng cách tìm kiếm từng mã CPT được liệt kê, có thể biết được Medicare sẽ hoàn trả những khoản nào cho dịch vụ đó. Hầu hết các công ty bảo hiểm tuân theo giá Medicare khá chặt chẽ. Nếu có một công ty bảo hiểm tư nhân, đừng mong đợi các con số chính xác.

Bài viết liên quan:

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết