Bank of America: Cách để tránh phí duy trì hàng tháng!

-
Thomas Nguyen
-
28.04.2023

Bank of America, cung cấp một số tài khoản tiết kiệm và séc. Giống như hầu hết các ngân hàng, sẽ có phí hàng tháng tùy thuộc vào tài khoản bạn có, nhưng cũng có các tùy chọn để tránh các khoản phí đó.

Khách hàng có thể tránh các khoản phí của Bank of America theo nhiều cách, chẳng hạn như bằng cách thiết lập các khoản tiền gửi trực tiếp được phê duyệt hoặc đáp ứng các yêu cầu về số dư tài khoản.

Dưới đây là bảng phân tích các loại phí liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Bank of America.

Bank of America

Phí kiểm tra tài khoản của Bank of America

Tùy vào loại tài khoản, phí duy trì tài khoản séc hàng tháng có thể khác nhau.

Phí duy trì hàng tháng là $4,95 đối với Advantage SafeBalance Banking®, phí duy trì hàng tháng là $12 cho Advantage Plus Banking® và phí duy trì hàng tháng là $25 đối với Advantage Relationship Banking®, nhưng chỉ Advantage Relationship Banking mới được hưởng lãi suất.

Dù không có tài khoản séc dành riêng cho sinh viên, nhưng Bank of America sẽ miễn phí duy trì hàng tháng cho những sinh viên đủ điều kiện trên tài khoản SafeBalance của Bank of America.

Dưới đây là tổng quan nhanh về phí duy trì hàng tháng đối với từng tùy chọn tài khoản séc của Bank of America.

1. Phí duy trì hàng tháng tại Bank of America là gì?

Phí duy trì hàng tháng tại Bank of America và các ngân hàng khác là phí mà ngân hàng tính cho chủ tài khoản sử dụng tài khoản của họ. Các khoản phí này giúp tăng doanh thu của ngân hàng.

Tuy nhiên, nhiều ngân hàng, gồm cả Bank of America, cung cấp các lựa chọn cho khách hàng để được miễn phí duy trì hàng tháng, thường bao gồm việc gửi một số tiền nhất định tại ngân hàng, thực hiện một số giao dịch thẻ ghi nợ nhất định hoặc thiết lập một khoản thanh toán trực tiếp hàng tháng tiền gửi.

2. Phí kiểm tra khác

Mỗi tài khoản séc của Bank of America đều có biểu phí này, mặc dù một số tài khoản miễn phí cho các dịch vụ cụ thể.

Phí Tài khoản Tiết kiệm của Bank of America

Tài khoản Tiết kiệm của Bank of America đi kèm với khoản phí duy trì hàng tháng là 8 đô la. Bank of America cũng áp dụng phí rút tiền là 10 đô la nếu bạn thực hiện sáu lần rút tiền tiết kiệm mà ngân hàng cho phép mỗi tháng.

APY mà ngân hàng đưa ra thấp so với tỷ lệ quốc gia là 0,39% APY. Đủ điều kiện nhận Phần thưởng ưu tiên có thể nâng APY lên một chút, nhưng nó vẫn thấp hơn tỷ lệ quốc gia. Tuy nhiên, phí dịch vụ hàng tháng được miễn cho sinh viên dưới 25 tuổi.

Làm thế nào để tránh phí duy trì hàng tháng của Bank of America

Đó là câu hỏi phổ biến: Làm cách nào để tránh khoản phí hàng tháng 12 đô la tại Bank of America?

Câu trả lời là duy trì số dư tối thiểu và gửi tiền trực tiếp đủ điều kiện là những cách dễ dàng nhất để tránh hầu hết các khoản phí tài khoản. Một số tài khoản cũng sẽ miễn phí dựa trên tuổi của bạn.

Mỗi tài khoản có các yêu cầu riêng, vì vậy hãy đảm bảo thông tin miễn lệ phí phù hợp với loại tài khoản của bạn. Ngoài ra, phí dịch vụ hàng tháng khác với chi phí theo mặt hàng cụ thể, chẳng hạn như phí thấu chi của Bank of America.

bank of america

Bạn có các tùy chọn để tránh phí duy trì hàng tháng của Bank of America, nhưng chúng khác nhau giữa các tài khoản. Dưới đây là năm cách để tránh các khoản phí hàng tháng của Bank of America:

1. Lưu ý về Yêu cầu số dư tối thiểu

Dưới đây là số dư tối thiểu cần thiết để đủ điều kiện được miễn lệ phí:

  • Advantage Savings: Số dư hàng ngày tối thiểu $500
  • Advantage Plus: Số dư tối thiểu hàng ngày là 1.500 đô la
  • Advantage Relationship: Số dư kết hợp $10.000 trong các tài khoản được liên kết đủ điều kiện

2. Có tiền gửi trực tiếp đủ điều kiện

Chỉ một tài khoản cho phép bạn tránh phải trả phí duy trì hàng tháng bằng cách nhận tiền gửi trực tiếp đủ điều kiện:

  • Advantage Plus:  Tối thiểu một khoản tiền gửi trực tiếp đủ điều kiện từ 250 đô la trở lên

3. Liên kết tài khoản Bank of America của bạn

Việc liên kết các tài khoản đủ điều kiện có thể giúp bạn đáp ứng yêu cầu về số dư để tránh phí duy trì hàng tháng.

  • Advantage Savings: Liên kết tài khoản Bank of America Advantage Relationship Banking® của bạn.

4. Đăng ký Chương trình Phần thưởng Ưu tiên

Phí duy trì đối với các tài khoản tiết kiệm và séc đủ điều kiện của Bank of America được miễn khi đăng ký vào chương trình Phần thưởng Ưu tiên của Bank of America.

Việc đủ điều kiện cho các bậc của chương trình Phần thưởng Ưu tiên dựa trên việc có tài khoản séc cá nhân đang hoạt động của Bank of America và duy trì số dư kết hợp trung bình 03 tháng trên các tài khoản Bank of America.

Số dư tối thiểu là 20.000 đô la cho hạng Vàng, 50.000 đô la cho hạng Bạch kim, 100.000 đô la cho hạng Danh dự Bạch kim và 1 triệu đô la cho hạng Kim cương.

5. Đủ điều kiện để được Miễn trừ Sinh viên

Đủ điều kiện cho Ngân hàng Hoa Kỳ Miễn trừ sinh viên áp dụng khi chủ tài khoản được ghi danh vào một tổ chức học thuật và dưới 25 tuổi. Miễn trừ này áp dụng cho các tài khoản sau:

  • Advantage SafeBalance
  • Advantage Savings

 

 

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết