Cần bán tiệm nail vùng Danvile, Illinois

-
VNailPro
-
01.07.2019

Cần bán gấp tiệm nail vùng Danvile tiểu bang Illinois vì thiếu người trông coi. Good location, inside Walmart khách walk in nhiều, 97% mỹ trắng, giá nails cao. Income ổn định, tiệm có 5 bàn ,4 ghế. Đảm bảo nhanh lấy lại vốn.Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc phone tiệm 217-442-2809, cell 206-661-2562.

Tiệm cũng đang cần thêm thợ nail chi tiết xin liên lạc phone tiệm 217-442-2809, cell 206-661-2562.

Phone: (206) 661-2562

Address: Danvile, Illinois 61834

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...