Cần bán tiệm nail vùng Danvile, Illinois

Sang tiệm nail

Cần bán gấp tiệm nail vùng Danvile tiểu bang Illinois vì thiếu người trông coi. Good location, inside Walmart khách walk in nhiều, 97% mỹ trắng, giá nails cao. Income ổn định, tiệm có 5 bàn ,4 ghế. Đảm bảo nhanh lấy lại vốn.Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc phone tiệm 217-442-2809, cell 206-661-2562.

Tiệm cũng đang cần thêm thợ nail chi tiết xin liên lạc phone tiệm 217-442-2809, cell 206-661-2562.

Phone: (206) 661-2562

Address: Danvile, Illinois 61834

Có thể bạn quan tâm