Cần thợ Nails tại Naples, FL

-
VNailPro
-
10.11.2019

Cần gấp nhiều thợ nail nữ làm ở thành phố Naples Florida, khu mỹ trắng ,nhà giầu. Bao lương $3,200 /tháng ,hơn ăn chia. Chỗ làm vui vẻ , giá nail cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa đến. xin liên lạc (404)844-3337

404-844-3337

Naples, FL

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...