Cần thợ Nails tại Spring, TX-77382.

-
Peter Nguyễn
-
04.11.2019
Tiệm Plush Nail Bar vùng Woodlands cần nhiều thợ nails bột có kinh nghiệm. Bao lương $850-$900/tuần, thợ chân tay nước và dipping bao lương $700/tuần. Tiệm Mỹ Trắng 95%,  giá service cao, tiền tip cao. Chỗ làm vui vẻ, hoà đồng và thoải mái, thợ đc bonus cao! Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy 832-493-5644 or 281-298-3275
Thank you!
Plush Nail Bar
9950 The Woodlands Pkwy
Spring, Texas 77382

Phone: (832) 493-5644
Area:
Spring,
Texas ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 77382.

Tin nổi bật
Loading...
Bài viết mới
Tin đăng mới
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết