Cần Nhiều Thợ Nails Đảm Bảo Lương Chỗ Làm Chỗ Ở In Charleston South Carolina

Cần Nhiều Thợ nail In Charleston South Carolina
Cần nhiều thợ nails hoặc vợ chồng Cho nhiều địa điểm khác nhau, có bằng Nails hoặc không có bằng. 
Tiệm nails ở thành phố Charleston, South Carolina. Khách Mỹ trắng. Lương cao tip cao. Trả tiền mặt up to 75%.
Lương từ $5,000-7,500 một tháng.
Có chỗ ở cho thợ ở xa tới. Bao lương cho những thợ có bằng và có tay nghề.
Xin liên lạc:(843)-819-1400 Hải
                    (843)-534-8518 Vi
 
 
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...