Cần thợ Nails tại Colorado Springs, CO

-
VNailPro
-
10.11.2019

Cần nhiều thợ nữ giỏi bột pink and white, bao lương $1200/6 ngày, hơn ăn chia. Cần thợ chân tay nước, bao lương $700/6 ngày, nếu biết wax, bao $800. Tiệm ở Colorado Springs, Colorado. Tiệm giá cao, tip hậu. Có chỗ ở cho thợ đi xa và cable, INTERNET. Cần thêm chi tiết xin liên lạc: Kelvin (719)694-6496 hoặc Tiệm (719)597-6922. Colorado Springs, CO

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết