Cần thợ Nails tại Sandy Spring, GA

-
Peter Nguyễn
-
10.11.2019

Cần nhiều thợ tay chân nước và bột. Tiệm ở vùng Sandy Spring cách chợ Hồng Kông 15 phút. Tiệm vùng Mỹ Trắng và tip hậu. Bao lương tùy theo khả năng. Cho làm thoải mái, thân thiện. Liên lạc Manager: 404-884-3433

404-884-3433

Sandy Spring, GA

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...