Cần Sang Tiệm Nail - Mansfield, TX-76063

-
Peter Nguyễn
-
11.02.2020

Tiệm Mansfield Nails Hair & Spa cần sang:

Tiệm rộng 1900 sqft.

Tiệm có 9 ghế, 8 bàn, 6 stations tóc, 2 phòng wax, 1 office,
1 restroom, 1 phòng suplie. Nhà bếp rộng.

Giá bán: 70k

Vui lòng nhắn mã: 16785 vào số (609) 878-8750 để kết nối.

Address: 960 N Walnut Creek Dr Ste 105, Mansfield, TX 76063

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết