Cần Sang Tiệm Phở Real In Pensacola FL

-
Adam
-
18.11.2020
Cần Sang Tiệm Phở Real In Pensacola FL
Tiệm phở có 9 bàn, rộng 1200 sqft, rent $1700. Income ổn định. Nhanh lấy lại vốn. Giá cả thương lượng.
Tiệm ở 8102N Davis Hwy, Pensacola, FL, khu trung tâm, khách mỹ trắng nhiều, good location. 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 404-423-5625. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...