Cần thợ Nails tại Huntington Beach, CA

-
VNailPro
-
10.11.2019

Cần thợ nail nữ biết làm tất cả, biết vẽ design giỏi, và biết nói tiếng Anh rành. Tiệm nằm vùng Newland và Heil, gần Bella Terra. Xin liên lạc Jennie để biết thêm chi tiết.

773-306-6058

Huntington Beach, CA

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...