Cần thợ Nails tại Glendale, CA

-
VNailPro
-
10.11.2019

CẦN THỢ NAIL
Cần thợ nail tay chân nước, nếu biết thêm bột càng tốt, làm full-time hay cuối tuần. Không khí thoải maí, gọi đi làm ngay.
Xin liên lạc Ruby 626-551-8399

626-759-7793

Glendale, CA

Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết