Cần thợ Nails tại Peoria, AZ

-
Adam
-
08.11.2019

Cần thợ bột làm everything bao lương $1,000/ tuần 6 ngay hoặc Tay chân nước gels $800/ tuần 6 ngày Tiệm nằm ở 83 AVE & Thunderbird N/E corner Tiệm nằm khu mỹ trắng tip cao . Bao lương quanh năm . Liên hệ Chris ( 623)-878-2934 Name: Anh chris Phone Number: (602) 702-6859

Phone : 602-702-6859
Địa chỉ:
Peoria, AZ

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...