Cần Thợ Massage Thợ Nữ Có Kinh Nghiệm Làm Foot Và Body Khu Đông Tip Cao In Carrollton TX

-
Adam
-
15.11.2020

Cần Thợ Nữ Biết Làm Foot Và Body In Carrollton TX


 
 
Cần thợ massage. Tiệm làm foot và body cần thợ nữ, biết làm foot/ body, có kinh nghiệm, cần phải biết làm chân. Tiệm ở khu trắng, tip cao, lương 50/50, tiền tip 100% cho thợ. Làm 7 ngày/ tuần, nhận thợ xuyên bang và sẽ giúp tìm chỗ ở. Thật lòng xin liên lạc số phone: 832-560-0220 (gọi or text) để biết thêm chi tiết. Thank you! 
 
Carrollton, TX 75007
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...