Cần thợ Nails tại Stratham, NH

-
Adam
-
12.11.2019

Cần thợ nail biết làm bột, có kinh nghiệm làm P/W or Gel, bao lương cao, hơn ăn chia. Tiệm nằm trong khu sang, tips cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 603-785-4199.

Thông Tin Liên Hệ:
Daisy’s Nails

603-785-4199

Stratham, NH

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...