Cần thợ Nails tại Fort Lauderdale, FL

-
VNailPro
-
10.11.2019

Cần thợ nail biết làm chân tay nước, đặc biệt làm gel manicure giỏi (biết làm bột càng tốt). Bao lương tỪ ($900-$1200) tùy theo khả năng, tip cao. Mọi chi tiết xin liên lạc Linh (773-366-1557 or 954-578-3818). Thank you!

Thông Tin Liên Hệ:
Nails Etc

954-578-3818

Fort Lauderdale, FL

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...