Cần Thợ Nail Biết Làm everything In Du Bois, PA

Tiệm Nail Spa In 304 Commons Dr Du Bois, PA 15801 cần thợ nail biết làm everything, nam nữ đều được. Bao lương $900/6 ngày, trên ăn chia. Có chỗ ở cho thợ ở xa, tiệm khu 100% Mỹ trắng, tip OK. Chỗ làm thân thiện, hòa đồng, không khí làm việc vui vẻ.
Mọi chi tiết xin liên lạc: 814-730-1368 ( C) or 814-375-7888 ( W). Text messages khi không nghe phone.
Thank You!
Nail Spa I 304 Commons Dr Du Bois, PA 15801
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...