Cần thợ Nails tại Marietta, GA

-
Peter Nguyễn
-
10.11.2019

Cần thợ nail bột (full time or part time) và thợ tay chân nước + gel (full time or part time) vùng mỹ trắng, lương cao tip cao. Thợ tay chân nước(nowadays) lương $ 1590 – $1950/ 2 weeks

770-423-0808

Marietta, GA

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...