Cần thợ Nails tại Pittsburgh, PA

-
VNailPro
-
13.11.2019

Cần thợ nail gấp khu Ronbinson, bảo đảm lương $1200/tuần. Tip rất cao, cần thợ PandW, bao lương. Xin liên lạc: Kim Cell: (412)425-1864 or Work: (412)421-6465.
Thông Tin Liên Hệ:
Địa Chỉ:, Pittsburgh, PA – 15217

Pittsburgh, PA

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết