Cần Thợ Nail In Bartonville TX Bao Lương $1,100 & Up / Tuần

-
Adam
-
14.11.2020

Cần Thợ Nail In Bartonville TX

Cần thợ nail có kinh nghiệm biết làm bột, chân tay nước. Bao lương $1,100 and up tùy theo khả năng. 
Tiệm mở cửa 7 ngày/ tuần. Monday – Friday 9:30 am – 7:30 pm. Saturday 9:00 am – 7:00 pm. Sunday 11:00 am – 6:00 pm.
Lantana Nails & Spa at 3600 Fm 407 Ste 170 Bartonville, TX 76226. Tiệm ở vùng Mỹ trắng, khu nhà giàu, tip cao, gần thành phố Flower Mound. 
Tiệm đẹp, sạch sẽ, rất đông khách, môi trường làm việc thoải mái như gia đình. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: 214-718-2163 or 214-718-1955. Thank you! 

Lantana Nails & Spa | 3600 Fm 407 Ste 170 Bartonville, TX 76226
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...