Cần Thợ Nail In Beaufort SC

Cần Thợ Nail In Beaufort SC
Cần nhiều thợ nails tay chân nước, dip powder, bột các loai, có kinh nghiêm. Khu my trắng, giá cao, tip hâu. Lương từ $4500 – $5500/tháng, tips $1000 – $1500 tùy theo tay nghề. Bao lương nếu cần. Phải có bằng South carolina (sẽ giúp lấy bằng nếu không có). Có chỗ cho thợ ở xa. 
Tiệm mở cửa Mon-Sat: 9:00-7:00,  Sunday: 11:00-6:00
Xin liên lạc Andy # 470-312-7721 Hoăc: Nguyệt: 408-772-3361, phone tiệm 843-379-8877.
Nails.com | 277 Sea Island Parkway, Suite 102 Beaufort, SC 29907
 
Cần Thợ Nail In Beaufort SC
Cần Thợ Nail In Beaufort SC
Cần Thợ Nail In Beaufort SC
Cần Thợ Nail In Beaufort SC
Cần Thợ Nail In Beaufort SC
Cần Thợ Nail In Beaufort SC
Cần Thợ Nail In Beaufort SC
Cần Thợ Nail In Beaufort SC
Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...