Cần Thợ Nail In Carlsbad NM Bao Lương $1,000/ Tuần Hơn Ăn Chia

Cần Thợ Nail In Carlsbad NM.
Cần thợ nails biết làm chân tay nước, biết làm đủ thứ càng tốt. Bao lương $1,000/ tuần or hơn ăn chia tùy theo khả năng. Có chỗ cho thợ ở xa. Tiệm mở cửa 7 ngày/ tuần. Chủ sẽ sắp xếp ngày nghỉ cho thợ trong tuần.
Tiệm nằm trong khu Shopping Center, khu mỹ trắng, tip cao. Chủ hòa đồng, làm việc không khí gia đình, chia turn rất công bằng. Thợ ở tiểu bang khác đến làm chủ sẽ giúp đổi bằng.
Mọi chi tiết xin liên lạc: 575-499-6655 or 575-725-5199 or 575-499-4070 (nếu không kịp bắt phone xin để lại lời nhắn or text messages). Thank you!
 
Lily’s Nails & Spa | 1620 South Canal St  Carlsbad, NM 88220
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...