Cần Thợ Nail In Kermit Texas

-
Adam
-
14.11.2020
Cần Thợ Nail In Kermit Texas
Cần thợ nail biết làm bột. Bao lương $1,200/ 6 ngày hơn ăn chia. Bảo đảm lương quanh năm từ $1,400 – $1,600 hơn ăn chia. Giá nails cao. Chỗ làm việc vui vẻ, thoải mái giống như gia đình. Thợ không biết làm bột xin miễn gọi. 
Tiệm nail khu trung tâm đông dân cư, khách dễ thương. 
Xin liên lạc MiMi để biết thêm chi tiết 432-586-0078.
MiMi Nail & SPA | 107 W Austin St Kermit, TX 79745

 

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...