Cần Thợ Nail In Monroe NC

Cần thợ nail in Monroe NC. Cần thợ nam/ nữ biết làm chân tay nước, bột, gel, dip hoặc everything. Làm full time hoặc part time cũng được. Thợ tay nghề yếu sẽ training thêm nếu thực sự muốn nâng cao tay nghề
Bao lương trên ăn chia tùy theo kinh nghiệm của thợ.
Tiệm ở khu shopping kroeger, đông đúc, khách trắng nhiều, khách lịch sự. Giá nail ổn định, tiền tip cao, đảm bảo income cho thợ.
Tiệm sạch sẽ thoáng mát, làm việc như gia đình, chủ vui vẻ. Cần thợ thực sự muốn làm ăn lâu dài. Anh chị thật lòng xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 704-779-1109 hoặc phone tiệm 704-292-1700. Thank  you for watching!
Lee’s Spa Nail | 3051 W Highway 74 Monroe, NC 28110
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...