Cần Thợ Nail In Oviedo FL

-
Adam
-
17.11.2020
Cần Thợ Nail In Oviedo FL
Cần thợ nail nữ biết làm đủ thứ càng tốt. Muốn bao lương hay ăn chia tuỳ ý.  Trung bình mỗi tuần $700. Không khí làm việc vui vẻ, thân thiện.
Thật tình xin gọi Phương 
Cell: 321-948-3006
Bus: 407-365-2466
P&T Nails & Spa | 2200 Winter Springs Blvd suite #109 Oviedo, FL 32765
 
 
Cần Thợ Nail In Oviedo FL
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...