Cần Thợ Nail In Waxahachie Texas

-
Adam
-
20.11.2020
Cần Thợ Nail In Waxahachie Texas
Cần nhiều thợ nail có kinh nghiệm làm tay chân nước, gel, dipping powder và bột, pink & white, waxing
Bao lương $800 – $1000 up tùy theo kinh nghiệm hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng
Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái.
Khu mỹ trắng, tip cao. 
CẦN NGƯỜI CLEAN UP
Thu 682-521-4892 call/text
Tina817- 675-3899 call/text
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...