Cần Thợ Nail Làm Everything Vùng Livonia, MI.

-
Adam
-
15.11.2020

Tiệm Ở Thành Phố Livonia, MI. Cần Thợ Nails Biết Làm Everything.


Tiệm ở Khu Mỹ trắng sang, tip cao. Cần thợ nails, nam nữ biết làm everything. bao lương $1100 / 6 ngay / tuần , chân tay nước $800 / 6 ngay / tuần or ăn chia. Chỗ làm rộng, vui vẻ. Nếu thật lòng xin gọi số phone: (313) 522-6112. Thanks you!
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...