Cần Thợ Nail Làm tại Fort Lauderdale, FL

-
Peter Nguyễn
-
04.11.2019

Tiệm cần thợ nail. Thợ biết làm bột, sns, chân tay nước, full time or part time, bao lương tùy theo khả năng $900 – $1,000 / tuần… Tiệm khu mỹ trắng, đông khách, tips good. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: 267-984-5335.

Thank You For Watching !

Phone: (267) 984-5335
Area:
Fort Lauderdale,
Florida ( Hoa kỳ ) | .

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...