Cần thợ Nail tại Brevard, NC

-
Andy Nguyen
-
13.11.2019

Cần 2 hoặc 3 thợ nail biết làm pink and white và tay chân nước. Tiệm ở North Carolina, bao chỗ ở cho thợ, có người giữ trẻ. Tiệm bảo đảm income Cao, lương : 5000-6000/ tháng + tip. Khu Mỹ trắng 90%. Chủ trẻ, chỗ ở thoải mái. Tiệm đang cần thợ gấp, vui lòng liên hệ Hong Anh theo số phone : 404-933-0258 hoặc 828-883-4049

Thông Tin Liên Hệ:
Fashion Nails

828-883-4049

Brevard, NC

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...