Cần thợ Nail tại Clarkston, MI

-
VNailPro
-
11.11.2019

Cần thợ nail có kinh nghiệm bột và chân tay nước hoặc thợ chân tay nước. Bao lương $800-$1000 (quang năm), có chỗ ăn ở cho thợ ở xa. Tiệm cách Detroit 25 phút, khu mỹ trắng 100%, tip rất cao. Xin liên lạc: Phong. Tiệm: 248-623-3060 hoặc Cell: 770-925-5590.

Thông Tin Liên Hệ:

Địa Chỉ: , Clarkston, MI – 48346

770-925-5590

Clarkston, MI

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...