Cần thợ Nail tại Enterprise, AL-36330

-
VNailPro
-
06.11.2019

Cần thợ nail có bằng Nails, Bao lương $1000/tuần trên ăn chia 6/4, 100% mỹ trắng, tip hậu, có bằng Alabama hoặc tiểu bang khác. Có chỗ ở cho thợ gần bên tiệm. Tiệm lớn, khu mỹ trắng, trong center Publix. Xin liên lac chi Phuong Cell: 414-305-1999 hoac (Viet) 414-828-2110 Tiem: 334-347-9998 Nail Boutique & Spa 847 Boll Weevil Cir. #108 Enterprise, AL. 36330.

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...