Cần thợ Nail tại Gilbert, AZ

-
Peter Nguyễn
-
08.11.2019

Tiệm LV Crystal Nails and Spa đang cần thợ nail nam hay nữ biết làm chân tay nước and pink/white full time or part time. Tiệm làm với tính cách gia đình, công bằng phân chia khách theo turn. Xin liên lạc điện thoại số (480) 370-9753 để biết thêm chi tiết.

Phone : 480-370-9753
Địa chỉ:
Gilbert, AZ

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...