Cần thợ Nail tại Zebulon, NC

-
Andy Nguyen
-
13.11.2019

Cần thợ nail biết làm everything, bao lương $800, trên ăn chia. Tiệm cách chợ Quê Hương 20-25 phút. Xin liên lạc: Work: 919-404-1442 or Cell: 919-607-2145.

Thông Tin Liên Hệ:
Lovely Nails

919-607-2145

Zebulon, NC

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...