Cần Thợ Nails Bột Chân Tay Nước Gấp In Oklahoma

-
Adam
-
13.11.2020
Cần thợ nails chân tay nước, bột. Lương ăn chia tùy theo khả năng. Chia turn công bằng, không giành giật, không khí làm việc hòa thuận như gia đình, chủ vui vẻ. 
Tiệm trong Walmart, rất đông khách, khu mỹ trắng, khách sang. Khu thành phố mới đang phát triển, đông dân cư, rất thuận tiện cho thợ. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 918-549-5063.. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài….Thank you for watching !
Owasso, Oklahoma
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...