Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương Và Cần Receptionist Giỏi TIếng Anh In Georgia

-
Adam
-
13.11.2020
Cần thợ nam nữ làm full time/ part time. Có kinh nghiệm làm SNS, bột P & W, tay chân nước, gel. Bao lương $3600 – $ 4200 tháng and up. Hơn ăn chia tùy theo tay nghề, Tiệm cách Jimmy Carter 20 phút. Tiệm lớn sang trọng, good tip. Cần Receptionist giỏi tiếng anh. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 678-575-8987 (c), 770-650-2999 (w), 404-662-8039 (c)
 
 
 
 
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...