Cần thợ Nails tại Glen Ellyn, IL

Cần thợ nails có kinh nghiệm. Tiệm ở downtown Glen Ellyn, khu Mỹ trắng, tips cao. Bao lương hoặc ăn chia. Xin liên lạc: Christina @630-397-8629 (Cell)630-351-1855 (Bloomingdale #1) 630-545-0056 (Glen Ellyn #2)

Thông Tin Liên Hệ:
Perfect 10 Nails

630-545-0056

Glen Ellyn, IL

Có thể bạn quan tâm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here