Cần Thợ Nails Gấp In Kerrville TX Lương $1,300-$2,000/6 ngày

-
Adam
-
14.11.2020
Cần Thợ Nails Gấp In Kerrville TX Lương $1,300-$2,000/6 ngày

Cần thợ nails có kinh nghiệm P&W, Dip, shellac, Lương $1,300-$2,000/6 ngày, tuỳ theo tay nghề. Có chỗ ở riêng cho thợ, tiệm khu Mỹ trắng, tip cao. Chỗ làm sạch sẽ. Liên lạc số điện thoại: 830-888-0866. Thank you

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...