Cần thợ Nails tại Los Angeles, CA

-
VNailPro
-
10.11.2019

CẦN THỢ NAILS GẤP! Tay chân nước có kinh nghiệm bao $700/tuần, +bột bao $800/tuần, hơn ăn chia, lương bảo đảm cao hơn bao, tip cao làm full time, thứ ba – chủ nhật, tiệm đóng cửa thứ hai, đi chung xe với chủ, tiệm vùng West Los Angeles (Pico), l/l (310) 288-0958 work (714) 943-7093 cell (714) 222-7536 cell, gọi cell sau 8:30 tối hoặc text anytime. Cám ơn! Los Angeles, CA

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...