Cần thợ Nails tại Surprise, AZ

-
Adam
-
08.11.2019

Cần thợ nails gấp vùng Surprise-AZ. Tiệm cần thợ nail biết làm bột, chân tay nước, wax thì tốt. Tiệm tip cao, bao lương $700. Xin gọi: 623-308-5801.

Thông Tin Liên Hệ:
Royalty Nails

Phone : 623-308-5801
Địa chỉ:
Surprise, AZ

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...