Cần thợ Nails tại Peoria, AZ

-
Peter Nguyễn
-
08.11.2019

Cần thợ nails giỏi bột, SNS, và thợ tay chân nước có bằng Arizona! Nam or nu ok. Full-Time hoặc Part-Time. Tiệm vùng sang trên thành phố Peoria, AZ. Khách 99% mỹ trắng, tip cao, giá service cao. Bao lương hoặc an chia. Lương bao $800-$1100. Chủ dể chịu và thoải mái. Không khí gia đình trong công việc. Gọi đi làm ngay. Cell (602) 478-5091

Phone : 602-478-5091
Địa chỉ:
Peoria, AZ

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết