Cần thợ Nails tại Prescott Valley, AZ

-
Adam
-
09.11.2019

Cần thợ Nails nam hoặc nữ bao lương $700+ tùy theo khả năng. Có chỗ ăn ở, không khí gia đình, tiệm trong Walmart ở Prescott Valley khu mỹ trắng. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Hùng hoặc Linda. (928)899-2203 or (928)899-3166. THANK YOU, Love to hear from you soon!

Thông Tin Liên Hệ:
DaVi Nails

Phone : 928-899-3166
Địa chỉ:
Prescott Valley, AZ

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...